Internasjonal Uke-konkurransen 2020

IU2020.jpg

Elever og ansatte ved Verdal videregående skole har nok en gang fått en pris for "Beste Internasjonale uke".

Takk for deres bidrag i årets Internasjonal Uke-konkurranse!
Det er ingen overraskelse at Verdal VGS er gode på gjennomføring av Internasjonal Uke. Allikevel klarer dere gang på gang å imponere oss og utvikle opplegget deres. 2020 var ikke noe normalt år for de fleste skoler, og de færreste kunne gjøre ting på den vanlige måten.

Deres skole var intet unntak, og det er gøy å høre om ting som digitalt escape room. Opplegget ser gøy ut, og godt planlagt i timeplanen. Her går lek og faglig utbytte hånd i hånd, og alt er godt strukturert. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor engasjementet er høyt hos dere. Dere har tolket tematikken bredt, og på en bra måte. Temaet flukt kan gjøres relevant for mange elevers erfaringer, og å bruke opplevelsene til folk som Leo Ajkic er smart. Bidrag fra eksterne folk som Marco el Safadi og Steinar Bryn fra Nansen fredssenter, er også et godt tilskudd til opplegget. Vi synes at deres idé om sposnede løp er en bra løsning for å jobbe inn penger, som gjør det enklere for flere å bidra.

Filmen dere har laget bobler av engasjement og glede, og viser engasjement og omfanget av hva skolen får til. Både undervisningsopplegg, film, sceneshow og utstilling er ikke småtteri å gjennomføre på en skole.

Læringsutbyttet virker stort, og engasjementet enormt! Dere viser kreativitet og evne til å gjøre dette på deres egen måte, og de ulike enkelte linjene ved skolen får gjøre tematikken relevant for sine fag. Dere skriver at dere merker stor forskjell på det psykolsososiale miljøet på skolen før og etter IU. Det synes vi er helt fantastisk å høre!

I tråd med formålsparagrafen i opplæringsloven, § 1-1: “Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring” forsøker OD å utfordre elever og lærere til å reflektere over globale strukturer. Det mener vi Verdal VGS har gjort bedre enn alle andre norske skoler i 2020! Samtidig fremmer dere et godt læringsmiljø i skolen, i tråd med sektormålet om et godt og inkluderende læringsmiljø. Verdal VGS gjør en formidabel jobb når det kommer til elevmedvirkning. Vi ser at det ligger mye arbeid bak den Internasjonale Uken på deres skole, og dere har levert et svært imponerende bidrag til konkurransen. Dere viser enormt engasjement for internasjonale problemstillinger på skolen.
Det er derfor en stor glede å annonsere dere som vinnere av Internasjonal Uke-konkurransen 2020, og en pengepremie på kr 10.000,-.

På vegne av Operasjon Dagsverk og juryen
Sunniva Roligheten
Leder for Operasjon Dagsverk 2020