Rødt smittevernnivå til og med 24. januar - gult nivå fra 25. januar i Verdal kommune

Holdut_liggende.jpg

I kveld ble det fattet vedtak i formannskapet i Verdal. Uavhengig av en eventuell lemping av statlige restriksjoner, videreføres rødt nivå for både ungdomsskolene og Verdal videregående skole. Videreføring av rødt smittevernnivå i Verdal kommune gjelder fram til og med den 24. januar 2021.

Tiltaksnivået endres fra rødt til gult nivå ved ungdomsskoler i Verdal og Verdal videregående skole fra og med mandag 25. januar.

Dette betyr at alle elever ved Verdal videregående skole skal ha opplæring i følge planer for rødt smittevernnivå til og med fredag 22. januar.

Fra og med 25. januar gjelder ordinær timeplan og undervisning på skolen hver dag.

Informasjon til den enkelte klasse gis i Canvas.

Kortversjon av formannskapets vedtak:

Følgende tiltak vurderes nødvendige å videreføre t.o.m. 24.01.21:

  • Barnehager, grunnskole og videregående skole på rødt nivå
  • Unngå å ha gjester i hjemmet
  • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem
  • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette
  • Utendørs idrettsaktiviteter kan gjennomføres når det er mulig med god avstand
  • Organiserte fritidsaktiviteter innendørs åpnes bare for barnegrupper tilhørende samme kohort (i skole/barnehage)
  • Bruk av munnbind der folk ferdes og avstand ikke kan opprettholdes.