Skoleskyss AtB

AtB.jpg

AtB har kommet med retningslinjer for skoleskyssen for de elevene som nå delvis skal ha undervisning på skolen igjen. Retningslinjene omfatter plassering på bussen, rutiner ved av- og påstigning, smittevernstiltak, og hvem busstilbudet omfatter. Det er viktig at alle elever som er avhengig av skoleskyss i denne perioden setter seg inn i retningslinjene.

Informasjonsskriv, smittevern i skoleskyss