Smittevern og Covid-19

smittevern.jpg

Velkommen til et nytt skoleår, vi gleder oss til å se deg, men vi kan fremdeles ikke klemme eller håndhilse på vanlig måte. Vi har planlagt skoledagene ut fra smittevernveilederen, som beskriver hvordan skoledagene skal være.

FEM viktige huskeregler

 • Vaske hendene når du kommer til skolen, i løpet av skoledagen og når du drar fra skolen.
 • Holde avstand i alle situasjoner (minst 1 meter).
 • Unngå trengsel, og vær sammen i små grupper i friminuttene der du har klasserommet.
 • Ingen håndhilsning og klemming
 • Ingen som er syke eller noen med milde symptomer skal være på skolen

I klasserom, verksted og kantina

 • Sprit eller vask hender når dere ankommer og forlater skolen.
 • Dere skal så langt mulig ha faste plasser i klasserommet
 • Bord, stoler og verktøy skal rengjøres etter bruk
 • Dere kan spise i klasserommet, men husk rengjøring etterpå.
 • Husk å sprite eller vaske hender hver gang dere går inn i klasserom/verksted.
 • I kantina gjelder 1-meters-regelen både ved handling og ved opphold.
 • Husk å rydde etter deg i kantina.
 • Etterlev 1-meters-regelen når du er utenfor klasserom eller verksted.
 • Du oppfordres til mest mulig å oppholde deg der du har klasserommet/ verksted.
 • Må du hoste eller nyse så bruk papir eller albuen.
 • Blir du syk på skolen – ta kontakt med lærer.

Når vi alle sammen følger disse reglene, kan vi ha en mest mulig normal skolehverdag med undervisning på skolen hele skoleåret!