Smittevern og Covid-19

smittevern.jpg

På denne siden vil vi gi oppdatert informasjon om smittevern og koronaviruset.

FEM viktige huskeregler

 • Vaske hendene når du kommer til skolen, i løpet av skoledagen og når du drar fra skolen.
 • Holde avstand i alle situasjoner (minst 1 meter).
 • Unngå trengsel, og vær sammen i små grupper i friminuttene der du har klasserommet.
 • Ingen håndhilsning og klemming
 • Ingen som er syke eller noen med milde symptomer skal være på skolen

I klasserom, verksted og kantina

 • Sprit eller vask hender når dere ankommer og forlater skolen.
 • Dere skal så langt mulig ha faste plasser i klasserommet
 • Bord, stoler og verktøy skal rengjøres etter bruk
 • Dere kan spise i klasserommet, men husk rengjøring etterpå.
 • Husk å sprite eller vaske hender hver gang dere går inn i klasserom/verksted.
 • I kantina gjelder 1-meters-regelen både ved handling og ved opphold.
 • Husk å rydde etter deg i kantina.
 • Etterlev 1-meters-regelen når du er utenfor klasserom eller verksted.
 • Du oppfordres til mest mulig å oppholde deg der du har klasserommet/ verksted.
 • Må du hoste eller nyse så bruk papir eller albuen.
 • Blir du syk på skolen – ta kontakt med lærer.

Når vi alle sammen følger disse reglene, kan vi ha en mest mulig normal skolehverdag med undervisning på skolen hele skoleåret!

Hele veilederen fra Folkehelseinstituttet kan du lese her.