Unntaket fra fraværsreglene gjeninnføres

pexels-photo-5905448.jpeg

Regjeringen har i dag meldt at unntaket fra fraværsreglene gjeninnføres ut skoleåret. Det betyr at fravær av helsegrunner som skal unntas fraværsgrensa igjen kan dokumenteres med egenmelding fra myndige elever eller bekreftelse fra foresatte til elever under 18 år. Fravær av helsegrunner skal heller ikke føres på vitnemålet.

Regjeringen har også bestemt at endringen skal få tilbakevirkende kraft. Det betyr at fravær som bare har vært dokumentert med egenmelding eller bekreftelse fra foresatt etter at unntaket ble avviklet forrige gang 11. oktober heller ikke skal telle mot fraværsgrensa eller føres på vitnemålet.

Informasjon fra Trøndelag fylkeskommune