Teknisk allmennfaglig utdanning - TAF

Teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF) er et 4-årig utdanningstilbud som fører til fagbrev og spesiell studiekompetanse.

Hva er TAF bygg og anleggsteknikk? 
Teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF) er et 4-årig utdanningsløp som omfatter Vg1 bygg og anleggsteknikk, Vg2 byggteknikk og Vg3 innenfor valgt utdanning.

I tillegg gir det fag fra studiespesialiserende utdanningsprogram tilsvarende spesiell studiekompetanse.

Dette betyr at utdanningen gir grunnlag for opptak til universitet og høyskoler, inkludert ingeniørhøyskoler og NTNU i Trondheim.

Følgende fag kan være aktuell – dette beror på hvilken bedrift som gir tilbud om TAF-plass: 

  • Betongfaget
  • Tømrerfaget


Utdanningen gir en unik kombinasjon mellom teori og praksis
Utdanningen veksler mellom opplæring i skole og bedrift som fører til fag-/svennebrev og spesiell studiekompetanse.

De 3 første årene er det undervisning i 3 dager pr. uke og opplæring i bedrift i 2 dager pr. uke.

Det siste året er det 3 dager opplæring i bedrift pr. uke og 2 dager med undervisning.

Hvordan gjennomføre TAF?
Opplæringen går over 4 år, med vekselvis opplæring i skole og bedrift fra 1. år.

1. og 2. året er man definert som elev.

3. og 4. året er man definert som lærling og skriver lærekontrakt med bedriften.

Eleven/lærlingen følger arbeidstiden til bedriften gjennom alle 4 årene. D.v.s. at eleven/lærlingen følger bedriftens arbeidsår i forhold til ferieavvikling.

Eleven/lærlingen lønnes av bedriften.

Hva skjer etter TAF perioden?
Du kan: 

  • avslutte arbeidsforholdet
  • studere videre
  • søke om stipend fra lærebedriften til videre utdanning
  • fortsette som fagarbeider i lærebedriften eller annen bedrift 


Opptak til TAF 
Karakterer fra ungdomsskolen, med minimumskrav innenfor matematikk og natur- og miljøfag. Intervjupanel med representanter fra bedrift, opplæringskontor og skole.

Se forøvrig presentasjon av TAF-tilbudet

Sist oppdatert 19.01.2021