Oppfølgingstjeneste

OT – Hva er oppfølgingstjenesten?

Oppfølgingstjenesten/OT

Oppfølgingstjenesten er for ungdom mellom 16 og 21 år med rett til videregående skole – som:

  • Ikke har søkt eller tatt imot elev/ læreplass
  • Avbrutt opplæring i skole/ bedrift.
  • Ikke er i arbeid
  • Som har mistet retten på grunn av utvisning eller heving av kontrakt.


Oppfølgingstjenesten kan gi råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, og gir tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Målet er formell kompetanse som studiekompetanse, yrkeskompetanse eller annen kompetanse.
OT samarbeider med andre fylkeskommunale instanser, og med kommunale og statlige samarbeidspartnere som NAV.

Kontaktperson i Oppfølgingstjenesten Ytre Namdal er (Leka, Nærøy og Vikna):

Ida-Mari Nordahl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT-konsulent/spes.ped
74 17 93 87  971 67 616

Lars-Eirik Nordheim

OT-koordinator
74 17 93 88  410 05 702

Sist oppdatert 10.04.2018