Rådgivertjeneste/Sos.ped rådgiver

Rådgivertjenesten er delt mellom karriereveileder, sosialpedagogisk rådgiver og spesialpedagogisk rådgiver.

Kjartan, Truls og Ida-Mari finner du i 1. etg i B-bygget.


Kjartan Tørum

Karriereveileder
74 17 93 86  480 22 369

Bistår med veiledning og råd innen:

  • Yrkesorientering og videreutdanning.
  • Søknader til videregående utdanning, høyskoler  m.m.
  • Stipend- og lånesøknader


Ida-Mari Nordahl

Spesialpedagogisk koordinator/ OT-koordinator
74 17 93 87  471 67 616

Spesialpedagogisk koordinator:
Som spesialpedagogisk koordinator har jeg ansvaret for å legge til rette for elever som søker særskilt inntak, og elever som underveis i skolegangen har behov for støtte og hjelp.

Arbeidsoppgaver som spesialpedagogisk koordinator kan være:

  • Organisere spesialundervisning ved skolen
  • Gi veiledning og hjelp med planer/tester/kartlegging/observasjon av elever og grupper
  • Være mellomledd mellom skolen og PPT-kontoret
  • Fungere som kontaktperson for elever med spesielle opplæringsbehov


Truls Arvidsson

Sosialpedagogisk rådgiver
74 17 94 14  996 00 999

Sos.ped rådgiveren hjelper elevene med å takle personlige og sosiale vansker som har betydning for opplæringen.

Sist oppdatert 10.04.2018