Skolehelsetjenesten

Grete JohansenSkolehelsetjenesten arbeider både helsefremmende og forebyggende. Tjenesten tilbyr veiledning, støtte og hjelp til elevene ved skolen. Tjenestens mål er å øke elevenes helsebevissthet, bedre det fysiske og sosiale miljøet og motivere hver enkelt elev til å ta ansvar for egen helse og livskvalitet.

Elevene kan komme med spørsmål som gjelder helse eller trivsel, eller med bekymringsmeldinger om noen dere kjenner. Skolehelsetjenesten kan også henvise til annen kvalifisert hjelp dersom det er behov for det.
 
Skolehelsetjenesten arbeider tverrfaglig og vil ofte samarbeide med lærere, rådgivere, miljøtjenesten og øvrig personell på skolen. Eleven selv bestemmer hva skolehelsetjenesten kan ta opp med de andre. Helsetjenesten har taushetsplikt.
 
Tirsdager kl. 1400-1630 er det helsestasjon for ungdom på helsestasjonen i Vikna kommune. Helsesøster kan foreskrive p-piller til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år, for å forebygge uønskede svangerskap og aborter. Helsestasjonen administrerer influensavaksineringen, og samarbeider med legetjenesten om utenlandsvaksineringen.

Sist oppdatert 07.06.2018