Miljøarbeider

Lars-Eirik har som oppgaver:

  • Arbeider målrettet i forhold til enkeltelever, grupper av elever og elevmiljøet sett under ett
  • Arbeide forebyggende i forhold til utsatte elevgrupper og jobbe system- og individrettet
  • Inngå i skolens elevtjenester, og samarbeide tett med de interne og eksterne samarbeidspartner
  • Være en støttespiller for elevene i skolehverdagen og ved hybeltilværelsen
  • Være synlig og tilgjengelig voksenperson i skolesamfunnet

Lars-Eirik Nordheim

 

 

 

 

 

 

 

Miljøarbeider
74 17 93 88  410 05 702

Sist oppdatert 07.06.2018