Skolestart

skolestart.jpg

Velkommen til skoleåret 2018/2019!

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Ytre Namdal videregående skole.

 

Hybelboere


Onsdag 15.08  kl. 19.00 – 20.30:

Informasjonskveld for hybelboere og deres foresatte i kantina.           


Første skoledag for VG1 er torsdag 16. august 08.00 – 15.30:

08.00                  VG1-elever møter i kantina.
                            Velkomsthilsen fra rektor.
                            Opprop og inndeling i klasser. Kontaktlærer tar imot klassen.

11.20 – 12.10    Matpause

12.10 – 15.30    Kontaktlærer og faglærere har ansvar for relasjonsbygging/trygt
                            læringsmiljø/vurderingspraksis


Første skoledag for VG2 og VG3 er fredag 17. august kl. 08.00 – 15.30:

08.00                  Velkomsthilsen fra rektor
                            Opprop og inndeling i klasser. Kontaktlærer ansvar.
                            Utlevering av læremidler.

11.20 – 12.10    Matpause
        
12.10 – 15.30    Kontaktlærer og faglærere ansvar for relasjonsbygging/ trygge
                            læringsmiljø/vurderingspraksis


Arbeidsklær - undervisningsmateriell

På enkelte utdanningsprogram trenger elevene spesielle klær og personlig utstyr/verktøy. Dette må elevene selv betale for. Kostnaden dekkes av utstyrsstipendet fra Statens lånekasse. Nærmere orientering om dette fås ved skolestart.


Læremidler og pc-ordning

Les mer på fylkeskommunens hjemmesider


Stipend og lån

Lånekassen oppfordrer alle elevene om å søke stipend og lån via internett på www.lanekassen.no


For informasjon og søknad om skoleskyss gå inn her:

Digital søknadsportal for skoleskyss

 


Vel møtt til en god skolestart!


Vennlig hilsen
Marit Flak Stovner
rektor

Sist oppdatert 31.07.2018