Foreldre- og foresattemøte

foreldremote_bilde.png

Ytre Namdal videregående skole har gleden av å invitere til foreldre- og foresattemøte for alle trinn tirsdag 12.2.2019 klokka 19 i kantina vår.

På møtet vil vi gjennomføre:
1. felles samling i kantina med enkel servering.

  • velkommen ved rektor Anita Frelsøy
  • innsøking neste skoleår ved karriereveileder Kjartan Tørum


2. klassevise opplegg sammen med kontaktlærere og faglærere.
planer for vårhalvår

  • klassemiljø
  • læringsmiljø
  • underveisvurdering og sluttvurdering
  • fraværsregler
  • russefeiring


Velkommen!

Sist oppdatert 08.02.2019