Invitasjon til foreldremøte

foreldremote.png

Vi har gleden av å invitere til foreldremøte for alle trinn
onsdag 26. september kl. 19:00 i skolens kantine.

Program for møtet:
Felles samling i kantina med enkel servering
Velkommen v/rektor

Deretter klassevis opplegg v/kontaktlærere og faglærere

  • Oppstart av skoleåret
  • Planer for høsten/aktivitetsplan/YFF faget
  • Klassemiljø/læringsmiljø - §9A
  • Fravær/Skolearena
  • Foreldresamtaler/foreldremøter/kontaktVelkommen

Mvh
Ytre Namdal videregående skole

Janne Kristin Nordli
Konst. Rektor

Sist oppdatert 12.09.2018