Digitalhjemmeundervisning i uke 12

hjemmeundervisning.jpg

Ytre Namdal videregående skole driver digital opplæring fra og med 22.3. til og med 26.3. grunnet koronasituasjonen i kommunen.

Dette er i samråd med kommuneoverlege Sabine Moshövel. Ta kontakt med kontaktlærer hvis du har spørsmål.

Sist oppdatert 21.03.2021