Utviklingsmål

Utviklingsplan 2015-2020

Vår visjon:

Vi skaper muligheter for framtida


Utviklingsplanen er skolens styringsdokument og bygger på styringsgrunnlag for utdanningssektoren i Nord Trøndelag

Målsettinger frem til juni 2020:

1. Elevene i Nord Trøndelag skal ha faglig fremgang i perioden.

 • Dette betyr en forbedring i eksamen fellesfag og programfag

2. Andel elever, lærlinger og lærekandidater som gjennomfører videregående opplæring skal økes.

 • Dette betyr en økning i andelen elever som fullfører og består videregående opplæring etter fem år skal økes til 76 prosent.
 • Dette betyr en økning av andelen søkere med ungdomsrett formidlet til læreplass skal økes til minimum 80 prosent

Skolens målsetting innen 2020:

 1. Andelen av elever som fullfører og består enkeltstående skoleår økes til 85%.
 2. Elevenes gjennomsnittlige fravær reduseres til maksimum 7 dager og 15 enkelttimer.
 3. Karakterutviklingen skal være lik eller bedre sammenlignet med avgangskarakterene fra ungdomsskolen.

Skolens to utpekte hovedmål

MÅL 1: Faglig trykk
Mål: Ytre Namdal videregående skole vil fremme tiltak for økt læringstrykk slik at elevenes grad av måloppnåelse forbedres.


MÅL 2. En atmosfære av ro og orden
Mål: Ytre Namdal videregående skole skal være en organisasjon preget av ro og orden hvor læreren fremstår som en tydelig leder i arbeidsfellesskapet.


Skolens verdigrunnlag:

Verdi Vennlighet
Empati
Ryddighet
Dannelse
Interesse

 

 • Vennlighet
  • Nærhet, tilgjengelighet, empati
 • Empati
  • Ærlighet, trivsel, trygghet, mestring
 • Ryddighet
  • Profesjonalitet, punktlighet, tydelighet, kommunikasjon
 • Dannelse
  • Ansvarliggjøring, respekt, rettferdighet
 • Interesse
  • Fleksibilitet, engasjert / engasjement

    

  Eleven i sentrum

 

Ut fra kvalitetsgruppas arbeid, har rektor prioritert følgende fire hovedområder:

1. Vurdering for læring
1. Faglig fremgang ( matematikk)
2. Fysisk arbeidsmiljø (ventilasjon og varme)
2. Skolehelsetjenesten

Sist oppdatert 06.06.2018