Foreldremøte for alle trinn

Ytre Namdal videregående skole

Program for møtet:

Felles samling i kantina med enkel servering
Velkommen v/rektor

Deretter klassevis opplegg v/kontaktlærere og faglærere

  • Oppstart av skoleåret
  • Planer for høsten/aktivitetsplan/YFF faget
  • Klassemiljø/læringsmiljø - §9A
  • Fravær/Skolearena
  • Foreldresamtaler/foreldremøter/kontakt