Første skoledag for Vg1

Ytre Namdal videregående skole

08:00                 Vg1-elever møter i kantina
                           Velkomsthilsen fra rektor
                           Opprop og inndeling i klasser
                           Kontaktlærer tar imot klassen

11:20 - 12:10   Matpause

12:10 - 15:30   Kontaktlærer og faglærere har ansvar for relasjonsbygging,
                           trygt læringsmiljø og vurderingspraksis.