Informasjonskveld for hybelboere

Kantina YNVS

Informasjonskveld for hybelboere og deres foresatte i kantina.
Enkel servering.