Velkommen til skoleåret 2019-2020!

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Ytre Namdal videregående skole.

Hybelboere:

Onsdag 14.8. klokka 19:00 - 20:30:     
                            Informasjonskveld for hybelboere og deres foresatte i kantina
                            Enkel servering
            

Første skoledag for Vg1 er torsdag 15.8. klokka 08.00 – 15.30:

08:00                 Vg1-elever møter i kantina
                           Velkomsthilsen fra rektor
                           Opprop og inndeling i klasser
                           Kontaktlærer tar imot klassen

11:20 - 12:10   Matpause

12:10 - 15:30   Kontaktlærer og faglærere har ansvar for relasjonsbygging,
                           trygt læringsmiljø og vurderingspraksis.

Første skoledag for Vg2 og Vg3 er fredag 16.8. klokka 08:00 - 15:30:


08:00                Vg1-elever møter på klasserom
                          Vg2- og Vg3-elever møter i kantina
                          Velkomsthilsen fra rektor
                          Opprop og inndeling i klasser. Kontaktlærer ansvar
                          Utlevering av læremidler

11:20 - 12:10  Matpause
        
12:10 - 15:30   Kontaktlærer og faglærere har ansvar for relasjonsbygging,
                           trygge læringsmiljø og vurderingspraksis.

Arbeidsklær - undervisningsmateriell

På enkelte utdanningsprogram trenger elevene spesielle klær og personlig utstyr/verktøy. Dette må elevene selv betale for. Kostnaden dekkes av utstyrsstipendet fra Statens lånekasse. Nærmere orientering om dette fås ved skolestart.

Læremidler og pc-ordning

Les mer på fylkeskommunens hjemmesider.
Elev-PC


Stipend og lån

Lånekassen oppfordrer alle elevene om å søke stipend og lån via:
LÅNEKASSEN.NO


For informasjon og søknad om skoleskyss gå inn her:

Digital søknadsportal for skoleskyss

Vel møtt til en god skolestart!


Vennlig hilsen
Anita Frelsøy
rektor


Sist oppdatert 28.06.2019