Informasjon skolestart høst 2022-2023

Velkommen som elev ved Ytre Namdal videregående skole!

Ytre Namdal videregående skole skaper muligheter for framtida, og sammen med deg skal vi legge til rette for at nettopp du skal nå målene du har satt deg om din egen karrierevei. Motivasjon for skolegang er viktig for deg og for oss, og når du nå tar steget over i videregående skole, ligger det refleksjoner, forventninger, håp og drømmer bak valget du har tatt. Vi ved skolen ser fram til nytt skoleår og å bli bedre kjent med deg. Under finner du informasjon knyttet til skolestart. Du går inn skolens hovedinngang, finner deg en plass i skolens kantine og du vil få orientering rundt hvem som er kontaktlæreren din.

Skolen starter

  • Vg1: Torsdag 18.8.2022 klokka 08:00
  • Vg2: Fredag 19.8.2022 klokka 08:00
  • Vg3: Fredag 19.8.2022 klokka 08:00

Kontaktinformasjon til foresatte

For skolen er det viktig at vi har korrekte kontaktopplysninger om foresatte, og dette vil kontaktlæreren din informere deg mer om ved skolestart.

Undervisningsmateriell og pc-ordning

Du vil få tildelt lærebøker første skoledag. Din kontaktlærer vil videre informere deg om alt annet individuelt utstyr du trenger for å gjennomføre skoleåret. Det er i hovedsak utstyrsstipendsordningen som dekker utgiftene du har til undervisningsmateriell. Du må signere en utlånskontrakt, og dette gjør du digitalt når du oppretter din bruker. Her finner du innholdet i kontrakten du elektronisk signerer:

Utlånskontrakt

Med vennlig hilsen
Anita Frelsøy
rektor

Sist oppdatert 01.08.2022