Skolestart skoleåret 2020-2021

Jeg vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som elev ved Ytre Namdal videregående skole!

Ytre Namdal videregående skole skaper muligheter for framtida, og sammen med deg skal vi legge til rette for at nettopp du skal nå målene du har satt deg om din egen karrierevei. Motivasjon for skolegang er viktig for deg og for oss, og når du nå tar steget over i videregående skole, ligger det refleksjoner, forventninger, håp og drømmer bak valget du har tatt. Vi ved skolen ser fram til nytt skoleår og å bli bedre kjent med deg. Under finner du informasjon knyttet til skolestart.

  • Vg1: Mandag 17.8.2020 klokka 0800
  • Vg2: Tirsdag 18.8.2020 klokka 0800
  • Vg3: Tirsdag 18.8.2020 klokka 0800


Når du ankommer skolens hovedinngang, vil du bli vist videre til ditt oppmøtested. Grunnet Covid-19-situasjonen ber vi deg om å holde avstand og å unngå trengsel. Videre vil du få grundig informasjon rundt tiltak skolen har for å unngå smittespredning.
Her finner du mer informasjon rundt skolestart.

Med vennlig hilsen
Anita Frelsøy
rektor

Sist oppdatert 04.08.2020