Generell informasjon

Overordnet kvalitetspolitikk for de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag

Kvalitetspolitikken for de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag gir visjoner og overordnede mål for styrets og skolens aktivitet. 

Visjon:

De fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag skal være aktive samarbeidspartnere med arbeidslivet for å dekke dets kompetansebehov og bidra til vekst i regionen. 

Overordnet mål:

De fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag skal i samarbeid med arbeidslivet tilby fleksibel og relevant høyere yrkesfaglig utdanning. Skolene skal tilby god og kvalitetssikret opplæring og være foretrukket av arbeidslivet og studenter.

De fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag skal:

  • være synlige kompetanseaktører
  • være gode samarbeidspartnere for arbeidslivet
  • tilby akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger arbeidslivet har behov for
  • utvikle utdanninger som dekker arbeidslivets kompetansebehov på kort og lang sikt
  • kvalitetssikre og videreutvikle eksisterende utdanninger
  • legge til rette for studentmedvirkning og -demokrati som setter studentenes behov i fokus
Sist oppdatert 03.10.2019