Ledelse sjøbasert akvakultur

dra_nota_1_1.png

Ytre Namdal fagskole (høyere yrkesfaglig utdanning), planlegger oppstart av enda et nytt studie – Ledelse sjøbasert akvakultur. Såfremt at styret godkjenner igangsetting høsten 2021, vil vi på nyåret gå ut med kampanje og åpning på www.samordnaopptak.no.

Ta gjerne kontakt med skolen for spørsmål angående studiet.

OM STUDIET:

Studiet er nettbasert med samlinger hvor ett år tas over 2 år med til sammen 10 samlinger. Ledelse sjøbasert akvakultur utgjør 60 studiepoeng. Studiet kan kombineres med jobb.

Studiet består av følgende moduler:

  1. Ledelse
  2. Kvalitetssystemer og HMS
  3. Biologi
  4. Produksjonsplanlegging


Utdanningen skal bidra til å sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft til en næring i sterk vekst, der næringen selv peker på helhetlig kompetanse innen ulike ledelsesnivåer som et særdeles viktig punkt for en videre bærekraftig utvikling.
Ledelse sjøbasert akvakultur-studiet kvalifiserer kandidatene til å lede personell og arbeidsoperasjoner på akvakulturanlegg på land og i kystnære farvann. Kunnskap og kompetanse om tema som ledelse, driftsplanlegging, fôringsoptimalisering, fiskevelferd, bærekraftig drift samt sertifiseringsstandarder og dokumentasjonskrav er sentralt.
Etter avsluttet studie skal studentene ha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør dem i stand til å lede arbeidet i en akvakultur bedrift på en sikker måte og i henhold til lover, regelverk og anerkjente prinsipper.
Kandidatene får en fremtidsrettet, oppdatert og direkte yrkesrettet utdanning som gjør dem attraktive for ulike typer produksjonsbedrifter innen akvakulturnæringen.

Opptakskrav:

Det generelle grunnlaget for opptak er:
a. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i akvakulturfaget
b. realkompetanse

Søknad:
Du søker inntak til fagskolen på www.samordnaopptak.no innen 15.april hvert år.

Ta gjerne kontakt med skolen for spørsmål angående studiet:

Sist oppdatert 10.09.2020