Ytre Namdal fagskole

framsidebilde_1.png

Ytre Namdal fagskole er en maritim fagskole med 2 årig skipsoffiser- og maskinistutdanning.

Toårig utdannelseSkolen har tilgang på en av landets mest moderne simulatorer tilrettelagt for trening og øvelser for hele brobesetninger/maskinister. Simulatoren er bygd opp etter myndighetenes retningslinjer og krav.
 
I tillegg har vi engasjert næringen til å bli en viktig støttespiller i utformingen av simulatoren.

Se oss på Facebook
Sist oppdatert 28.08.2019