Ytre Namdal fagskole

ynf_pa_ynvs_2.png

Ytre Namdal fagskole er en maritim fagskole med 2 årig skipsoffiser- og maskinistutdanning.

Toårig utdannelseSkolen har tilgang på en av landets mest moderne simulatorer tilrettelagt for trening og øvelser for hele brobesetninger/maskinister. Simulatoren er bygd opp etter myndighetenes retningslinjer og krav.
 
I tillegg har vi engasjert næringen til å bli en viktig støttespiller i utformingen av simulatoren.

Se oss på Facebook
Sist oppdatert 20.03.2019