Ytre Namdal fagskole

forside_1.png

Ytre Namdal fagskole er en maritim og marin fagskole som tilbyr 2 årig dekksoffiser- og maskinoffiserutdannelse, samt lederutdannelse innen sjøbasert servicenæring.

For maskinister og nautikere

Første skoledag skoleåret 2020-2021 er mandag 17.august.
Oppstart klokken 09:00

Informasjon om oppstart av studiet
"Ledelse i havbruksoperasjoner" høst 2020

Høst 2020 starter vi opp det nye studiet «Ledelse i havbruksoperasjoner» ved THYF avdeling Ytre Namdal.
Det vil bli avholdt samlinger både på Rørvik og Frøya. Første samling og oppstart av studiet blir ved THYF avdeling Ytre Namdals lokaler som er samlokalisert med YNVS og Sikkerhetssentret på Rørvik i tidsrommet 31.08.20 – 02.09.20.
På Frøya vil første samling og oppstart av studie avholdes ved Guri Kunnas lokaler i tidsrommet 07.09.20 – 09.09.20.
Første del av samling vil bli dedikert informasjon angående studiet, tidsrom for samlinger etc. det vil også bli lagt litt vekt på opplæring i studieteknikk.

VELKOMMEN ER DERE ALLE.

VIKTIG informasjon angående gjennomføring av årets eksamener ->

Oppstartsguide for deltakeren WISEflow ->

Informasjon om eksamen i maritime fag våren 2020 ->

Fravik fra ordinære eksamener som følge av Covid.19 pandemien ->

Informasjon om fjernundervisning i smittevernperioden ->


Toårig utdannelse Skolen har tilgang på en av landets mest moderne simulatorer tilrettelagt for trening og øvelser for hele brobesetninger/maskinister. Simulatoren er bygd opp etter myndighetenes retningslinjer og krav.
 
I tillegg har vi engasjert næringen til å bli en viktig støttespiller i utformingen av simulatoren.

Se oss på Facebook
Sist oppdatert 09.06.2020