Personbil

Førerprøve

  • Oppkjøring gjennomføres på en av vegvesenets trafikkstasjoner

obs! Avbestilling av time må skje dagen i forveien!

Timebestilling og avbestilling

 Timebestilling skjer direkte med kjøreskolelæreren. En undervisningstime varer i 45 min. Dersom timen starter senere enne avtalt, skal timen normalt avsluttes tilsvarende senere. Er læreren forsinket, plikter eleven å vente på avtalt møtested inntil 15 min. Læreren plikter å vente tilsvarende. Avbestilling av avtalt time må gjøres innen kl. 15.00 senest siste virkedagen før timen. Avtalt time som ikke avbestilles på forhånd, må betales.

Forberedelse til kjøring og teorieksamen

For å være best mulig forberedt til kjøretimene og teorieksamen må du leses teori på egen hånd. Teorieksamen kan avlegges på Namsos Trafikkstasjon mandag kl. 09.00 til 13.00 og onsdag kl. 08.00 til 13.00.

Førerprøven

Teorieksamen kan du avlegge fra fyllte 17,5 år. Etter avsluttet opplæring og fyllte 18 år, må du bestå praktisk eksamen hos Statens Vegvesen. Ved bestått praktisk prøve får du førerrett til bil umiddelbart etter prøven. Dersom du skulle få ikke bestått, blir du ilagt en karantene på 2 uker før ny teorieksamen kan avlegges. Ved praktisk prøve er karantenetiden 4 uker.

Privat øvingskjøring/egentrening

I tillegg til kjøring på skole er det viktig med egentrening. Ledsageren skal være minimum 25 år og hatt førerkort kl. B minimum 5 siste år. Bilen må være utstyrt med ekstra speil til ledsageren og rød L bak.

Søknad om førerkort

I god tid før teorieksamen må du levere søknad om førerkort, se aktuelle linker.

Aktuelle linker

Priser

4.1.1 Bilkjøringens risiko                  kr.    900,-
4.1.4 Refleksjon og oppsummering kr.    900,-
Trinnvurdering                                   kr.    840,-
Kjøretime                                            kr.    840,-
Leie av bil til førerprøve                    kr. 1 700,-
Baneleie, Sikkerhetskurs Bane        kr. 3 200,-
Kjøring i landeveismiljø                    kr. 4 200,-
Kjøring i variert trafikkmiljø              kr. 3 360,-
gebyrer
Sist oppdatert 28.09.2023