Kontaktinformasjon

Trondheimsporten

Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole

Sorgenfriveien 19
7031 TRONDHEIM

Telefon: 976 00 660

E-post:

Postadresse:                                           

Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole
Holtermanns veg 70
7031 TRONDHEIM

Taxi og vareleveranse:

Inngang fra Sorgenfriveien 19

Fakturaadresse:

Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer
Merkes: 3151 + navn på bestiller eller avdeling

Organisasjonsnummer i EHF for e-faktura: 817 920 632
e-faktura merkes 3151

Sist oppdatert 13.11.2020