Slik søker du voksenopplæring

Du søker videregående opplæring for voksne ved å legge inn en elektronisk søknad i VINN

Alle søknader til videregående opplæring for voksne og/eller realkompetansevurdering må sendes gjennom VINN

Søknadsfristen er 1. mars
Det er åpent for å søke voksenopplæring hele året, men de som søker innen 1. mars vil bli prioritert i inntaket som skjer påfølgende høst. Søkere etter denne dato vil få tilbud om plass hvis det er kapasitet til det innenfor det tilbudet og den økonomiske rammen voksenopplæring har det aktuelle året.

Når du søker om videregående opplæring eller realkompetansevurdering som voksen, kan du kun velge en sluttkompetanse, altså formålet med søknaden. Du kan lese mer om de ulike sluttkompetanse du kan oppnå gjennom videregående opplæring her:

vilbli.no

Hva innebærer de ulike søknadsbegrepene?

Opplæring

Videregående opplæring for voksne er hjemlet i opplæringslova § 4A-3. Den sier at de som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søkand rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året de fyller 25 år. De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskomptanse i Norge, har også rett til videregående opplærign for voksne.

Søkere som ikke får innvilget voksenrett, kan bli tatt inn til opplæring dersom det er ledige plasser etter at rettighetssøkere har fått tilbud.

Det finnes ingen oversikt over utdanningstilbudene som det planlegges oppstart i, da hvilke tilbud som starter avhenger av hvor mange som søker. Dette gjelder for de fleste programområdene, med unntak av helsefag og studiekompetanse som arrangeres ved Trondheim voksenopplæringssenter med oppstart i august hvert år.

Opplæringssøknader må være registrert senest 1. mars for å bli med på inntak til høsten.

Realkompetansevurdering

Alle voksne har mulighet til å få sin realkompetanse vurdert. Dersom du har fått innvilget voksenrett dekker fylkeskommunen kostanden for vurderingen, mens de som ikke har voksenrett må dekke kostnaden selv. Kostanden vil variere noe avhengig av hvor mange fag som skal vurderes, men for alle fag innenfor et programområde (f.eks. Vg1 Bygg- og anleggsteknikk) vil kostnaden være 3500 kroner.

En realkompetansevurdering skal ta utgangspunkt i gjeldende læreplanmål for det aktuelle faget. Kompetansen skal avdekkes gjennom en samtale med en fagkonsulent, og i hovedsak basere seg på kandidatens tilegnede erfaringer fra fagområdet. Vurderingen resulterer i at fag enten blir helt eller delvis godkjent eller ikke godkjent. Resultatet av realkompetansevurderingen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 b, og kan påklages. Et godkjent fag er likeverdig et fullført og bestått fag, og medfører at det ikke er et opplæringsbehov i det aktuelle faget.

Det er ikke mulig å få godkjent fag på Vg3-nivå i yrkesfaglige programområder gjennom en realkompetansevurdering.

Veiledning

Er du usikker på hvilken sluttkompetanse du ønsker eller har andre spørsmål, kan du krysse av for veiledning i søknaden. Da vil du etter hvert få tilbud om en veiledningssamtale, men det er noe begrenset kapasitet så ventetiden vil variere. Du kan også ta kontakt med oss på telefon eller e-post for å avtale time til veiledning.

Dersom du trenger hjelp til å finne ut hvilke yrker eller utdanningsretninger som kan passe for deg, anbefaler vi at du bestiller time hos Karriere Trøndelag før du søker opplæring.

Bestill time her:
Karrieresenteret - Trøndelag

Sist oppdatert 03.12.2021