Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er inntakskravet til de fleste studier ved høyskoler og universiteter i Norge.

Det er flere måter å oppnå generell studiekompetanse på. Hos Trondheim voksenopplæringssenter tilbyr vi fagene som inngår i 23/5-regelen, men de samme fagene kan også bruker for å fullføre noen av de andre veiene til generell studiekompetanse.

23/5-regelen

Er du over 23 år og kan dokumentere 5 års praksis, trenger du 6 fag for å oppnå generell studiekompetanse. Disse fagene er:

  • Norsk - 393 årstimer
  • Engelsk - 140 årstimer
  • Matematikk - 224 årstimer
  • Naturfag - 140 årstimer
  • Historie - 140 årstimer
  • Samfunnsfag - 84 årstimer

Les mer om 23/5-regelen og de andre alternativene for å oppnå generell studiekompetanse her:Samordna opptak - opptakskrav
23/5-regelen kvalifiserer ikke til vitnemål.

Utdanning fra utlandet

Har du dokumentasjon fra utenlandsk utdanning, kan det hende du bare trenger norsk og engelsk for å oppnå generell studiekompetanse.

På samordna opptaks sider finner du oversikt over hva som kreves av utdanning fra de ulike landene:
Samordna opptak - utenlandsk utdanningVelg landet du har tatt din utdanning i fra lista, og du får oversikt over hva du mangler basert på din utdanningsbakgrunn.

Du kan også bruke GSU-listen, som du finner på her:
NOKUT - GSU-listen

Vigo for voksne er åpent for søking hele året, men vi har veiledende frister for opptak til høsten.

Det er viktig at dokumentasjon fra tidligere utdanning enten lastes opp i søknaden eller blir ettersendt innen ti dager, for å unngå at søknaden blir avbrutt.

Les mer om søknadsprosessen her.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no