Fravær

Viktig beskjed fra legetjenesten i Indre Fosen:

  • Dokumentasjon på sykefravær av lege kan IKKE tilbakedateres. Det vil si at hvis en elev er syk, så må han/hun ringe til lege samme dag som eleven er borte fra skolen for å kreve attest.
    Legetjenesten opplever i dag at foresatte/elever ringer å ber om attest for at de har vært syke i 2-3 dager, men de kan som sagt ikke dokumentere fravær i ettertid.
  • Dersom du etter forskrift kan søke om fratrekk for fravær skal dette gjøres i Visma InSchool innen 1. juni.

1. august 2016 ble det innført en fraværsgrense i de videregående skolene. Dersom fraværet i et fag er mer enn 10 prosent, vil du som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakterer i faget. Konsekvensen kan i ytterste fall være at du dermed mister retten til å flyttes opp til neste trinn.

Les mer om fraværsgrensen ved å følge lenkene under.

Fraværsgrense - informasjon elev foresatt

Fraværsgrense – Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet inkludert fylkesrådmannens lokale presiseringer

Sist oppdatert 05.04.2024