Yrkes- og studiekompetanse YSK

Yrkes- og studiekompetanse YSK er et 4-årig utdanningstilbud som fører til fagbrev og spesiell studiekompetanse.

Hva er Yrkes- og studiekompetanse (YSK)

YSK er en 4-årig utdanning hvor du ved Johan Bojer videregående skole

  • Vg1 Teknologi- og industrifag, Vg2 industriteknologi og 2 års læretid i et aktuelt lærefag.

Dette utdanningsløpet er organisert slik at elevene/lærlingene veksler mellom skole og bedrift i 4 år. De 3 første årene er det undervisning i 3 dager pr. uke og opplæring i bedrift i 2 dager pr. uke. Det siste året er det 3 dager opplæring i bedrift pr. uke og 2 dager med undervisning.

Eleven/lærlingen følger arbeidstiden til bedriften gjennom alle 4 årene. Dvs.at eleven/lærlingen følger bedriftens arbeidsår i forhold til ferieavvikling. Eleven/lærlingen lønnes av bedriften.

Tilbudet er et samarbeid mellom Johan Bojer videregående skole og aktuelle godkjente lærebedrifter.

Inntak til YSK

Inntak skjer i nært samarbeid med Johan Bojer videregående skole og aktuelle bedrifter. Det tas inn 5 elever hvert år, og det er de aktuelle lærebedriftene som avgjør hvem som får plass på bakgrunn av poeng, intervju og interesser. Elevene/lærlingene får lærlingelønn for læretid i bedrift fordelt over 4 år.

Sist oppdatert 19.01.2023