Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er noe for deg hvis du vil arbeide med mennesker og ønsker en variert og spennende jobb. Er du positiv og åpen overfor andre mennesker? Ønsker du å yte service og omsorg? Liker du å samarbeide og kommunisere med andre? Da er Helse- og oppvekstfag noe for deg!     

På Johan Bojer videregående skole kan du gå helsearbeiderfag eller barne- og ungdomsarbeiderfag.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  Vg1 helse- og oppvekstfag

  På VG1 helse og oppvekstfag vil du lære å gi omsorg, pleie og støtte til mennesker som trenger hjelp.

  Vi er opptatt av at du egner deg til yrket, og viser gode holdninger til faget. Er du positiv og åpen overfor andre mennesker? Liker du å kommunisere og samarbeide andre? Da er helse- og oppvekstfag noe for deg.

  Programfagene deles inn i tre fag: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesliv i helse- og oppvekstfag.

  I faget helsefremmende arbeid lærer elevene blant annet å beskrive hvordan kroppen er oppbygd, vurdere hva som fremmer psykisk og fysisk helse, sette sammen og lage enkle måltider og vurdere mat i tråd med nasjonale kostråd. I faget kommunikasjon og samhandling lærer elevene å kommunisere og samhandle med mennesker fra ulike kulturer og i alle aldrer, de lærer å vise omsorg og yte service som fremmer trivsel og mestring. Sosial og kulturell kompetanse, samt konflikthåndtering er viktige emner. I faget yrkesliv lærer de om hvordan helse- og oppvekstsektoren er organisert og om ulike regelverk som gjelder. De lærer også om hvilke krav og forventninger som blir stilt til en profesjonell yrkesutøver, og elevene skal reflektere over egen praksis.

  I tillegg skal alle elever som går yrkesfag ha yrkesfaglig fordypning (YFF). Det er et obligatorisk fag på vg1 og vg2 som gir elevene mulighet til å prøve seg i ett eller flere aktuelle lærefag. Formålet med ordningen er at elevene skal få et godt grunnlag for å velge lærefag, og å legge til rette for at elevene tidlig får mulighet til å fordype seg. De kan også velge fag fra studieforberedende utdanningsprogram. YFF kan gjennomføres på flere måter, men vi har valgt å la elevene være utplassert i barnehage, skole og helseinstitusjon i dette faget, for at de skal få en virkelighetsnær opplæring.

 • Andre år

  Johan Bojer vgs; barne- og ungdomsarbeiderfag

  Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag

  Ønsker du å bli barne- og ungdomsarbeider?

  • Trives du i selskap med barn og ungdom?
  • Ønsker du bistå barn og unge i deres utvikling?
  • Er du en aktiv og kreativ person?

  Da er kanskje dette noe for deg!

  Vi bygger undervisningen på moderne undervisningsprinsipper, der elevene trenes opp i praktiske og teoretiske ferdigheter, teamarbeid, selvstendige vurderinger og etiske refleksjoner. Elevene arbeider mye tverrfaglig og ofte i grupper. Mye av undervisningen er lagt opp som problembasert læring og/eller med praktiske øvelser.

  Programfagene består av tre fag: Pedagogisk arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag.

  I faget pedagogisk arbeid lærer elevene blant annet om lekens betydning for barn og unges utvikling, de lærer å planlegge og gjennomføre, samt dokumentere og vurdere pedagogiske aktiviteter. De lærer også å lage enkle måltider i tråd med nasjonale anbefalinger. I faget kommunikasjon og samhandling lærer de om voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og å beskrive hvordan barn utvikler språk. Faget yrkesliv fokuserer på hva det vil så å være en god yrkesutøver og en god rollemodell i arbeidet og å vise profesjonalitet i det pedagogiske arbeidet. Elevene skal også lærer om gjeldende regelverk, og om hva brukermedvirkning og medbestemmelse betyr.

  I tillegg skal alle elever som går yrkesfag ha yrkesfaglig fordypning (YFF). Det er et obligatorisk fag på vg1 og vg2 som gir elevene mulighet til å prøve seg i ett eller flere aktuelle lærefag. Formålet med ordningen er at elevene skal få et godt grunnlag for å velge lærefag, og å legge til rette for at elevene tidlig får mulighet til å fordype seg. De kan også velge fag fra studieforberedende utdanningsprogram. YFF kan gjennomføres på flere måter, men vi har valgt å la elevene være utplassert i barnehage og skole i dette faget, for at de skal få en virkelighetsnær opplæring.

  2HEA, dag på sykeheimen, Johan Bojer vgs

  Vg2 helsearbeiderfag

  Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse - og sosialtjenesten. Helsefagarbeideren er med på å gi andre mennesker meningsfulle dager.

  Programfagene består av tre fag: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesliv i helsearbeiderfag.

  Programfagene handler om å kunne gi helsehjelp, forebygge ensomhet og bidra til et aktivt liv for pasienter og brukere. Det handler også om å utvikle yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og vilje og evne til å arbeide for kontinuerlig kvalitetsforbedring. Programfagene skal videre bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med empati og evne og vilje til å yte helhetlig omsorg og samhandle med mennesker med ulike hjelpebehov.

  I tillegg skal alle elever som går yrkesfag ha yrkesfaglig fordypning (YFF). Det er et obligatorisk fag på vg1 og vg2 som gir elevene mulighet til å prøve seg i ett eller flere aktuelle lærefag. Formålet med ordningen er at elevene skal få et godt grunnlag for å velge lærefag, og å legge til rette for at elevene tidlig får mulighet til å fordype seg. De kan også velge fag fra studieforberedende utdanningsprogram. YFF kan gjennomføres på flere måter, men vi har valgt å la elevene være utplassert i institusjoner i dette faget, for at de skal få en virkelighetsnær opplæring.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no