Teknologi- og industrifag

 

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no sine nettside

 • Første år

  Arbeid med vinkelsliper. Foto: Leksvik vgs

  Vg 1 teknologi- og industrifag

  Vg1 teknologi- og industrifag handler om praktisk arbeid med ulike materialer, verktøy, teknikker og maskiner for å produsere varer og tjenester. 

  Programfagene består av tre fag: Produksjon og tjenester, konstruksjons- og styringsteknikk, og produktivitet og kvalitetsstyring.

  Programfagene handler om å kommunisere og samhandle i verkstedet og andre læringsarenaer og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeidet. Videre innebærer programfagene å ivareta det ytre miljøet gjennom å vektlegge bærekraft og teknologisk utvikling.Programfagene skal bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere med grunnleggende forståelse av kjemi, materialer, elektro, mekanikk, programmering, robotisering, automatisering og transport i tråd med behovene i samfunnet og arbeidslivet.

  I tillegg skal alle elever som går yrkesfag ha yrkesfaglig fordypning (YFF). Det er et obligatorisk fag på vg1 og vg2 som gir elevene mulighet til å prøve seg i ett eller flere aktuelle lærefag. Formålet med ordningen er at elevene skal få et godt grunnlag for å velge lærefag, og å legge til rette for at elevene tidlig får mulighet til å fordype seg. De kan også velge fag fra studieforberedende utdanningsprogram. YFF kan gjennomføres på flere måter, men vi har valgt å la elevene være utplassert i bedrift i dette faget, for at de skal få en virkelighetsnær opplæring.

 • Andre år

  CNC styring av maskin. Foto: Leksvik vgs

  Vg2 industriteknologi

  Vg2 industriteknologi handler om å utvikle kompetanse innenfor teknologiske, produksjonsrettede og utviklingsorienterte yrker.

  Elevene på Vg2 arbeider med skolens moderne produksjonsutstyr.
  De har i tillegg arbeidspraksis i industrien i yrkesfaglig fordypning. Elevene får da innsikt i det nyeste produksjonsutstyret og metodene som benyttes.

  I løpet av dette skoleåret får elevene en fordypning i produksjonssystemet Solid Edge og GibbsCAM. Elevene læres opp til selv å kunne styre ei CNC-maskin.

  Programfagene består av to fag: Teknologi og vedlikehold.

  I faget teknologi lærer elevene blant annet å bruke maskiner og utstyr til å bearbeide materialer, bruke måleutstyr og digitale verktøy til å utarbeide modeller, tegninger, arbeidsbeskrivelser og kvalitetssystemer i planlegging og produksjon. I faget vedlikehold lærer elevene å velge og bruke riktig verktøy og utstyr til vedlikehold av maskiner og utstyr, og å gjennomføre forebyggende vedlikehold og sørge for maskinsikkerhet.

  Programfagene gir en bred plattform for videre yrkesvalg innenfor bruk av ulike materialer, verktøy, teknikker og maskiner. Programfagene skal bidra til å utvikle elevene til selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere innenfor yrker der programmering, robotisering og automatisering er en del av hverdagen.

  I tillegg skal alle elever som går yrkesfag ha yrkesfaglig fordypning (YFF). Det er et obligatorisk fag på vg1 og vg2 som gir elevene mulighet til å prøve seg i ett eller flere aktuelle lærefag. Formålet med ordningen er at elevene skal få et godt grunnlag for å velge lærefag, og å legge til rette for at elevene tidlig får mulighet til å fordype seg. De kan også velge fag fra studieforberedende utdanningsprogram. YFF kan gjennomføres på flere måter, men vi har valgt å la elevene være utplassert i bedrift i dette faget, for at de skal få en virkelighetsnær opplæring.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no