Ambulo

Ambulo.png

Fylkesmusikerne samarbeider bredt med musikklivet i fylket. Noen ganger lager vi skikkelig stort orkester. Det kaller vi Ambulo.

Prosjektorkesteret Ambulo er et stort orkester med varierende besetning som ambulerer. Det starta i 2017 med produksjonen "Æ sa at du sa". Musikkfortellinga var et bestillingsverk av Tormod Tvete Vik (musikk) og Ståle Kvarme Tørring (manus) som tematiserte flukt og utenforskap. Fagtidsskriftet Periskop omtalte det slik: Varmt og alvorlig musikkteater om flukt og utenforskap - Periskop

Seinere har vi laga Ambulo-orkester flere ganger, bl.a med prosjektet Dagane og seinest under våren 2022 til sarmarbedsprosjektet Bør Børson junior. Film om Bør Børson junior kommer.

 

 

Sist oppdatert 31.01.2023