Oppdraget vårt:

Fylkesmusikerne lager levende musikk nær deg

Fylkesmusikerne skal bidra til et variert kulturtilbud av høy kvalitet for hele fylket, og legge til rette for kulturelle opplevelser, deltakelse og skaperglede. 
Vi skal bidra til levende lokalsamfunn, inkludering og god folkehelse. 
Fylkesmusikerne skal styrke kvalitet og mangfold gjennom å være en ressurs og samarbeidspartner for kulturinstitusjoner og frivillig kulturliv.

Derfor vil vi:

  • Gi bedre tilgang til god, levende musikk uavhengig av hvem du er, størrelsen på lommeboka di, eller hvor du bor. Derfor spiller vi flest konserter hvor det vanligvis er få.
  • Styrke kompetansen på musikk i Trøndelag. Derfor samarbeider vi både med profesjonelle og amatører. 
  • Bidra til et Trøndelag med mange og varierte kulturuttrykk. Derfor jobber vi med både breie og smale musikkformer

 

Sist oppdatert 28.06.2023