Hodebra

«Hodebra.no ønsker å fremme mental sunnhet gjennom å inspirere til aktive, sosiale og meningsfulle aktiviteter for alle!

Det er like viktig å være sunn i toppen som i kroppen!
Å gjøre noe aktivt. Å gjøre noe sammen. Å gjøre noe meningsfylt.
Her er noen enkle tiltak til fremme av mental sunnhet.

Her kan du også sende inn forslag til hodebra aktiviteter eller gå til Facebook-gruppa Hodebra for mæ og dæ.

Hvem står bak? De skriver om seg selv: Hodebra er tilnærmingen Folkehelsealliansen i Trøndelag har valgt for å arbeide for å bedre mental sunnhet i Trøndelag. Dette er et innsatsområde for alliansen som bygger på konseptet ABC- for mental sunnhet.»

https://hodebra.no/