Elevtjenesten

Elevtjenesten består av flere tjenester som arbeider for at du skal lykkes med opplæringen din. Vi er opptatt av at du velger en utdanning som er rett for deg, og at du får en opplæring som er tilpasset dine interesser, evner og forutsetninger. Elevtjenesten skal hjelpe deg med å finne deg til rette på skolen og bistå deg dersom personlige, sosiale og emosjonelle vansker står i veien for læring. Ved behov kan vi henvise til hjelpeinstanser utenfor skolen. Elevtjenesten ved skole vår består av følgende tjenester:

Rådgivertjeneste- Spesialpedagogisk rådgiving og karriereveiledning
Spesialpedagogisk rådgivning
Skolehelsetjenesten
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)
Oppfølgingstjeneste (OT)
Miljøarbeidertjenester

Elevtjenesten hjelper deg med å få kontakt med den personen du trenger å snakke med når du trenger det. Til oss kan du stille spørsmål om det aller meste. Alle ansatte i elevtjenesten har taushetsplikt.

Sist oppdatert 08.11.2018