Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten gir råd og veiledning til ungdommer mellom 15 og 21 år som ikke har skoleplass eller av ulike grunner slutter på skolen i løpet av skoleåret. OT samarbeider med NAV, lokalt arbeidsliv og vekstbedrift mv. for å gi ungdommene tilbud om opplæring og helsefremmende aktivitet tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. 

OT arbeider også forebyggende og har samtaler med alle elever som vurderer å avbryte opplæringen.

Skolens OT-veileder og formidlingskoordinator er:
Torunn Kristin Sneeggen tlf. 97651690

Sist oppdatert 05.03.2020