Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten gir råd og veiledning til ungdommer mellom 15 og 21 år som ikke har skoleplass eller av ulike grunner slutter på skolen i løpet av skoleåret. OT samarbeider med NAV, lokalt arbeidsliv og vekstbedrift mv. for å gi ungdommene tilbud om opplæring og helsefremmende aktivitet tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. 

OT arbeider også forebyggende og har samtaler med alle elever som vurderer å avbryte opplæringen.


Skolens OT-veileder er Tor Johansen. Han kan treffes på tlf. 72 81 12 59 - rom 427. Epost: torjo@trondelagfylke.no.

Sist oppdatert 08.11.2018