Spesialpedagogisk rådgivning

Spesialpedagogisk rådgiver

Alle elever har rett til tilpasset opplæring. En spesialpedagogisk rådgivers viktigste oppgave er å hjelpe elever som har behov for tilrettelegging av undervisningen ut over ordinær tilpasset opplæring.

Eksempler på hjelp spesialpedagogisk rådgiver kan gi:

  • Kartlegging av lese- og skrivevansker, matematikkvansker, andre fagvansker
  • Hjelpe elever med lese- og skrivevansker med lydbøker, andre IKT-hjelpemidler, muntlig høring m.m.
  • Tilrettelegging på heldagsprøver og eksamen: gi mulighet for utvidet tid, lesehjelp, kombinasjon skriftlig /muntlig prøve, eget rom mm.
  • Praktiske tilrettelegginger for elever med behov for rampe, nøkkel til heis, ekstra sett med bøker, egnet stol m.m. 

Spesialpedagogisk rådgiver samarbeider tett med de øvrige personene i elevtjenesten og er sentral i arbeidet med å utarbeide pedagogisk rapport og IOP (individuell opplæringsplan)

 

Sist oppdatert 22.11.2018