Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er noe for deg hvis du vil arbeide med mennesker og ønsker en variert og spennende jobb. Er du positiv og åpen overfor andre mennesker? Ønsker du å yte service og omsorg? Liker du å samarbeide og kommunisere med andre? Da er Helse- og oppvekstfag noe for deg!  
På Johan Bojer videregående skole kan du gå helsearbeiderfag eller barne- og ungdomsarbeiderfag.

Velger du å være elev på Helse- og oppvekstfag ved Johan Bojer videregående får du:

  • engasjerte og oppdaterte lærere som legger godt til rette for at du skal mestre og lykkes på skolen.
  • varierte og kreative undervisnings- og arbeidsmetoder
  • tett samarbeid med praksisstedene for at du skal trives og utvikle deg.
  • Mulighet på Vg2 for praksisutveksling til Slovenia eller England over en periode på 3 uker.

Hva får du opplæring i på Vg1 Helse- og oppvekstfag?
Vg1 er første skritt på veien mot et yrke i helse-, oppvekst- og sosialsektoren. Du vil lære om forebyggende helsearbeid, kommunikasjon og samhandling med andre og hva som er viktig for deg som yrkesutøver. I faget yrkesfaglig fordypning vil du være ute i praksis i to perioder. En periode på to uker på høsten, og en periode på tre uker på våren. 

Vg2 Helsearbeiderfag
Helsearbeiderfag er noe for deg hvis du har hodet, gode hender og hjertet med i ditt arbeid. Er du nytenkende og kreativ? Liker du å samarbeide og jobbe selvstendig? Er du inkluderende og positiv? Har du evnen til å vise respekt, vise omsorg og ta ansvar? Da er helsearbeiderfag noe for deg.

Helsearbeiderfag består av mye praksis i løpet av skoleåret, i alt skal man være 6 uker ute i praksis. I møte med mennesker lærer du å gi omsorg og støtte til de som trenger det. Gjennom læringsarbeid som gir deg en faglig og personlig utvikling, får du gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Du vil da bli kvalifisert til å arbeide på sykehjem, sykehus, hjemmebasert omsorg, psykisk helsevern, rehabilitering, rusomsorg og institusjoner for barn, unge og eldre med ulike funksjonshemninger.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

  • Første år

  • Andre år

    Vg2 Helsearbeiderfag

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no