Fravær

1. august 2016 ble det innført en fraværsgrense i de videregående skolene. Dersom fraværet i et fag er mer enn 10 prosent, vil du som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakterer i faget. Konsekvensen kan i ytterste fall være at du dermed mister retten til å flyttes opp til neste trinn.

Søknad om dokumentert/redusert fravær

Les mer om fraværsgrensen ved å følge lenkene under.

Informasjon til foresatte og elever om fraværsgrensen
Fraværsgrense – Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet inkludert fylkesrådmannens lokale presiseringer

Folkehelseinstituttet - Koronavirus - Fakta, Råd og Tiltak
Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer?

Sist oppdatert 24.11.2021