Studiespesialisering

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet som gir det bredeste grunnlaget for å søke opptak på universiteter og høgskoler.
Etter tre år på dette utdanningsprogrammet, oppnår du generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse danner grunnlaget for opptak til de fleste studier. Noen studier, som for eksempel sivilingeniør, lege, tannlege, veterinær og arkitekt, krever fordypning i spesielle fag innenfor dette programområdet før du kan søke opptak. Det vil si spesiell studiekompetanse, og de fagene det dreier seg om er for eksempel matematikk, fysikk og kjemi.

Programområder
Vi kan tilby følgende studieforberedende programmer:
   1) Realfag
   2) Språk, samfunnsfag og økonomi

Studiespesialisering passer for deg som har ambisjoner om et yrke som krever utdanning fra universitet eller høgskole. Det kan også være lurt å velge studiespesialisering dersom du ikke har bestemte utdanningsplaner ennå, men ønsker å ha alle valgmuligheter når det gjelder videre utdanning. For å gå studiespesialisering må du være interessert i å arbeide med teoretiske fag. Du må være samarbeidsvillig, strukturert og ha selvdisiplin. Du må være interessert i å skrive eller regne og interessert i samfunnsforhold. 

Videre studier
Ved opptak til høgskoler og universitet vil du konkurrere på grunnlag av fagkarakterene og i noen tilfeller også på bakgrunn av hvilken fagkombinasjon du har.

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

  Studiespesialisering

  Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Velger du programområde for formgivingsfag, bør du ha estetisk sans og kreative evner og anlegg.
  Første året kan du velge å starte med bare fellesfag. Andre året velger du fordypning innen ett av programområdene formgivingsfag, realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag. Du kan også velge å starte med fordypning i formgivingsfag allerede fra første året.


 • Andre år

  Vg2 Realfag

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

 • Tredje år

  Vg3 Studiespesialisering

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no