Sosialpedagogisk rådgiving

Sosialpedagogisk rådgiver skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder dersom du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din og dine sosiale forhold på skolen. Rådgiveren kan blant annet hjelpe deg med å

  • klarlegge problemene og omfanget av dem
  • kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser
  • finne og formidle kontakt med de rette hjelpeinstansene

Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten.

Skolens sosialpedagogiske rådgiver er:
Tor Johansen kan også kontaktes for sosialpedagogisk rådgivning. Han kan treffes alle dager på tlf. 74 17 76 56/ 99341721 - rom 427, eller på epost: torjo@trondelagfylke.no

Ida Berg bistår elever med ulike utfordringer som psykiske helseproblemer, rus, ensomhet og andre sosialpedagogiske utfordringer. Ida driver også rådgivning for minoritetsspråklige. Dette innebærer tilrettelegging og oppfølging for minoritetsspråklige elever slik at de får bedre grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring. Hun kan treffes på tlf. 95156045- rom 406, alle dager unntatt torsdag.

Sist oppdatert 24.03.2021