Rådgivertjeneste- Spesialpedagogisk rådgiving og karriereveiledning

Rådgivertjenesten består av både karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning.

Karriereveileder har ansvar for yrkesveiledning og informasjon og hjelp ved søkning til skoler og universiteter. Karriereveileder hjelper deg med å bli bevisst dine egne interesser, ferdigheter og verdier, slik at du får et godt grunnlag for å ta avgjørelse om valg av utdanning og yrke.

Skolens karriereveileder er Tor Johansen. Han kan treffes på tlf. 74 17 76 56 - rom 427. Ønsker du time til karriereveiledning bruk gjerne epost: torjo@trondelagfylke.no

Sosialpedagogisk rådgiver skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder dersom du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din og dine sosiale forhold på skolen. Rådgiveren kan blant annet hjelpe deg med å

  • klarlegge problemene og omfanget av dem
  • kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser
  • finne og formidle kontakt med de rette hjelpeinstansene

Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten.

Skolens sosialpedagogiske rådgiver er Ida Berg. Hun kan treffes på tlf. 95156045- rom 406, alle dager unntatt torsdag. Ida driver også rådgivning for minoritetsspråklige. Dette innebærer tilrettelegging og oppfølging for minoritetsspråklige elever slik at de får bedre grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring.

Tor Johansen kan også kontaktes for sosialpedagogisk rådgivning. Han kan treffes alle dager på tlf. 74 17 76 56/ 99341721 - rom 427, eller på epost: torjo@trondelagfylke.no

Nyttige nettsteder for karriereveiledning: 
https://www.vilbli.no/nb/nb/trondelag/nyttige-nettsteder/a/026969

Sist oppdatert 24.04.2018