Skolehelsetjeneste

Skolesykepleier kan hjelpe deg med spørsmål som opptar deg eller som du ønsker å vite mer om:

 • Trivsel hjemme, blant venner, kjæreste, på skolen og lignende
 • Hybelliv
 • Bekymring for venner, kjæreste eller familie
 • Seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, kondomer og resept på p-piller
 • Graviditet/graviditetstest og abort
 • Vanskelig forhold til mat
 • Rus, røyk og snus
 • Nettavhengighet
 • Vanskelige følelser, mistrivsel, ensomhet, angst og mobbing
 • Søvnproblemer
 • Å vokse opp i to kulturer
 • Fysisk helse (Sykdommer, smerter, hodepine m.m)

Vi har taushetsplikt!

Skolesykepleier
Marin Lauvås, treffes på skolen torsdager kl. 12-15 og fredager kl. 9-11
Tlf: 92 08 18 57

Psykiatrisk sykepleier

Ruth Flenstad, kan kontaktes på telefon 46 80 51 28

Sist oppdatert 26.11.2019