Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

PP-tjenesten er på Johan Bojer vgs, skolested Rissa (rom 404) mandager fra kl 9.00-15.00.

Ta kontakt med PPT hvis du

  • Har faglige vansker
  • Strever med oppmerksomhet og konsentrasjon
  • Trenger tips om læringsstrategier
  • Synes at klassemiljøet eller læringsmiljøet er dårlig i din klasse
  • Trenger hjelp til å få kontakt med andre instanser som f.eks BUP (barne- og ungdomspsykiatrien)

Hvis du ønsker en avtale er det bare å komme innom kontoret eller send en sms til 95 23 59 69. Du kan også sende en mail til «hanski@trondelagfylke.no».

Sist oppdatert 26.11.2019