Nytt bygg i Vanvikan

Havna i Vanvikan
Havna i Vanvikan; TRFK

Trøndelag fylkeskommune har inngått kontrakt med Røstad Entreprenør AS vedr. opparbeidelse av tomta til den nye skolen.

Johan Bojer videregående skole, nytt bygg i Vanvikan

Informasjonsskriv 1 - 19.2.2021

Trøndelag fylkeskommune har inngått kontrakt med Røstad Entreprenør AS vedr. opparbeidelse av tomta til den nye skolen.

Oppstart, mandag 22.2.2021.

Arbeid som skal utføres av Røstad Entreprenør:
• Rivning av Sjølystveien 1/3 og 8/10
• Graving for VA
• Graving for omlegging av høyspent og ny trafo
• Tomtearbeider og fjerning av løse masser på fjell
• Sjøarbeider med fjerning av masse, utfylling i vika og etablering av ny sjøfront

Arbeidstiden vil være mandag til lørdag for deler av rivearbeidet, støyende arbeid lørdag kveld skal unngås.
Når rivning er utført, vil det foregå gravearbeider med arbeid mandag-torsdag.

I forbindelse med tomtearbeidene vil det ikke foregå støyende arbeid etter kl. 20.00 på hverdag.
Arbeidsstart er 07.00.

Alle arbeider med ny tomt, forventes ferdigstilt i begynnelsen av juli 2021.

Når tomtearbeidene er ferdigstilt, er det klart for at byggeprosjektet kan starte høsten 2021 og nytt bygg vil være klart til skolestart 2023.

Kontaktinformasjon:
Røstad Entreprenør
Prosjektleder: Terje Bekkevold 971 26 323

Trøndelag fylkeskommune
Prosjektleder: Lisbeth Nygård 915 13 869