Offentliggjøring av karakterer

Karakterene er nå offentliggjort i Skolearena – se veiledning nederst på siden.
Kompetansebevis til VG2 yrkesfag ble sendt i posten, onsdag 19. juni 2019.
Vitnemål til VG3 ST sendes i posten torsdag 20. juni 2019.

Hurtigklagefrist for VG3 ST eksamen og standpunkt er satt til 21. juni for at det skal bli med på klagebehandling før 1. juli. Denne fristen er absolutt.

Alle VG1 og VG2 ST-elever får karakterutskrift på skolen torsdag 20. juni.