SØK SKOLESKYSS - skoleåret 2022/23

Skoleskyss

Søk skoleskyss

Nå er det tid for å søke skoleskyss for neste skoleår. Dersom du går et videregående løp og skal gå videre neste skoleår, søk skoleskyss allerede nå.

Du søke digitalt i vår Søknadsportal dersom:

  • du har over 6 km fra heimen (folkeregistrert adresse) til skolen
  • du har over 6 km fra hybeladresse til skolen
  • du har to bosteder (OBS! Mor eller far må søke for deg. Du kan ikke søke selv)

Informasjon om hvordan du søker skoleskyss og link til selve Søknadsportalen finner du her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/

Det bes om at det søkes så fort som mulig og helst innen utgangen av juni. Ved å søke i Søknadsportalen vil de fleste få svar på søknaden i løpet av noen få minutter. Unntaket er de som har to bosteder og hybel, der kan det ta tid før svaret på søknaden kommer.

Dersom du ikke har søkt i Søknadsportalen tidligere, må du skaffe deg elektronisk ID før du søker. Her finner du informasjon om hvordan du gjør det: http://eid.difi.no/nb/id-porten/slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id

Du søke manuelt:

  • Fosterforeldre som søker om skyss for sitt/sine fosterbarn (gjelder kun elever med folkeregistrert adresse hos biologisk foresatte)
  • Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner
  • Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag og som går på skole i andre fylker.
  • Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig.
  • Varig funksjonshemming (gjøres av skolen. Søknad og legeattest leveres på skolen)

Manuelle søknader blir behandlet i henhold til Fvl §11a med inntil 3 ukers saksbehandlingstid (i ferietiden må det påregnes lengre tid).

Manuelt søknadsskjema finner du her: Skjema - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Skyssbevis – (PocketID/t:kort skole)

For informasjon om skyssbevis i form av PocketID eller t:kort skole, les mer på AtB sine nettsider: Skoleskyss videregående skole - AtB

Retningslinjer for skoleskyss i Trøndelag fylkeskommune

Mer informasjon om rettigheter finner du her: Lover, forskrifter og retningslinjer - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)