Smittevernveileder, skolested Rissa

Med bakgrunn i «Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19-utbruddet 2020», datert 07.05.2020 igangsettes følgende tiltak på vårt skolested:

Veileder om smittevern