Endring i skoleruta

Som følge av arbeid med ny felles videregående skole i Vanvikan har både Leksvik og Rissa vgs besluttet å flytte studiedagen 23. april til 25. februar. Det betyr at elevene har fri fra skolen mandag 25. februar, og at det er ordinær skoledag tirsdag 23. april.