Innhold i opplæringen

Røros Ressurs følger Statens Vegvesen sin vei til førerkort. Du kan lese mer om veien til førerkortet her:
https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/veien-til-forerkortet/snoscooter-s/

Eleven må på forhånd ha tatt trafikalt grunnkurs.

Innhold i opplæringen:

 • Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
  • Grunnkurs klasse S
   • Førerkort og føreropplæring 
   • Eiers og brukers ansvar
   • Førers ansvar for natur, miljø og andre brukere av naturen
   • Rett bekledning og nødvendig sikkerhetsutstyr
   • Hjelpemidler for orientering og varsling
   • Kjøretøyets konstruksjon og virkemåte 
   • Sikkerhetskontroll 
  • Grunnleggende kjøreteknisk opplæring
   • Sikkerhetskontroll av egen beltemotorsykkel
   • Start og stopp av motor 
   • Sittestilling og styreteknikk 
   • Igangsetting, fartsøkning og bremsing
 • Trinn 3 Kjøring i variert terreng
  • Kontroll før kjøring og skifte av variatorrem
  • Kjøring tilpasset terreng- og føreforhold
  • Kjøring tilpasset andre brukere av naturen, dyreliv, natur og miljø,
   herunder lokale restriksjoner 
  • Kontroll og lasting av slede
  • Kjøring med opplastet slede og med passasjerer
  • Veltefare og sikre vegvalg i ulendt terreng og løssnø, med
   og uten passasjer/slede/last
  • Faremomentene ved, og øving på, kryssing av veg og kjøring
   på veg og glatt underlag 
  • Observasjon og kommunikasjon 
  • Orientering ved hjelp av kart, kompass og GPS relaterte hjelpemidler 
 • Trinn 4 Avsluttende opplæring 
  • 4.1 Sikkerhetskurs i naturen klasse S 
   • Forberedelser før kjøring
   • Videreutvikling av kjørekompetanse
   • Aktuelle nødtiltak, kameratredning og førstehjelp
   • Refleksjon og oppsummering
Sist oppdatert 25.01.2022