Målgruppe

Nye regler i klasse S fra og med 1. juli 2006 fastsetter at nye kandidater kan få førerrettigheter for snøscooter bare etter obligatorisk opplæring og bestått teoretisk førerprøve. Minstealderen er 16 år, men frem til fylte 18 år er førerrettigheten begrenset til klasse 1 (snøscooter hvor forholdet mellom effekt og egenvekt er høyst 0,20 kW/kg). Denne endringen 1. juli 2006 medførte at de som for første gang tok førerkort for motorsykkel, traktor eller personbil (klasse B), ikke lenger fikk påført klasse S "gratis".  

Ved valg av obligatoriske emner har Vegdirektoratet hatt hovedfokus på de elevene som skal utføre lovlig nyttekjøring i ettertid. I tillegg er det et visst fokus på dem som skal utøve lovlig rekreasjonskjøring. Målet er at disse gruppene gjennom den obligatoriske opplæringen skal kunne ferdes lovlig uten å utsette seg selv eller andre for alvorlige skader, jfr nullvisjonen. Med lovlig siktes også til at de skal ivareta natur- og miljøhensynene bak regelverket knyttet til motorferdsel i utmark og friluftsloven.

Sist oppdatert 06.11.2020